card
Microsoft 365

Microsoft Office Home & Business 2021 (One-time purchase for PC or Mac)

Барааны код:
1,412,200

ONE-TIME PURCHASE FOR PC OR MAC

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл:

Гэр бүл, жижиг бизнесүүдэд зориулагдсан classic оффисын програмууд болон имэйл

Нэг удаагийн худалдан авалт хийгээд хугацаагүй хэрэглэ (1 PC эсхүл Mac)

Үзүүлэлтүүд:

Хэдэн хүн хэрэглэх боломжтой вэ: 1 PC эсхүл Mac

Word, Excel, PowerPoint, OneNote: Classic

Outlook: Classic