card

EVENT

Технологийн дэвшлийг өөрийн бизнестээ оновчтой, ухаалгаар ашиглан үндсэн бизнестээ цаг гаргах боломжуудыг Могул Сервис энд Саппорт компаниас зохион байгуулсан эвентүүдээс сонирхоорой.
Зохион байгуулагдахаар төлөвлөж буй эвентүүдэд урьдчилан бүртгүүлэх, зохион байгуулагдсан эвентүүдийн мэдээллийг нөхөж үзэх боломжтой.

"Adaption of Cloud Architecture" webinar

Вебинарыг нөхөж үзэх
/