card
Microsoft 365

Microsoft Windows 11 Home (One-time purchase for PC)

Барааны код:
780,100

ONE-TIME PURCHASE FOR PC OR MAC

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл:

Windows 11 -ийн гэртээ ашиглах боломжтой стандарт хувилбар

Нэг удаагийн худалдан авалт хийгээд хугацаагүй хэрэглэ (1 PC эсхүл Mac)