card
Microsoft 365

Microsoft Office Pro 2021 (One-time purchase for PC)

Барааны код:
2,367,100

ONE-TIME PURCHASE FOR PC

Бүтээгдэxүүний мэдээлэл:

Word, Excel, PowerPoint, Outlook -ийн classic 2021 хувилбарууд, мөн Publisher болон Access орно 

Нэг удаагийн худалдан авалт хийгээд хугацаагүй хэрэглэ (1 PC)

Үзүүлэлтүүд:

Хэдэн хүн хэрэглэх боломжтой вэ: 1 PC

Word, Excel, PowerPoint, OneNote: Classic

Outlook: Classic