card
KaspeskyKaspersky Home

Kaspersky Standard

Барааны код:

Kaspersky Standard бүтээгдэхүүн нь цахим халдлага (Viruses, Malware, Ransomware) -с таныг найдвартай хамгаалах болно. Түүнчлэн хэрэгцээгүй програм хангамжийн ачаалалтыг зогсоох, аппликешний шинэчлэлтүүдийг тогтмол хийх зэргээр таны төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, хурдан ажиллах тал дээр анхаарна.  

1.  Anti-phishing болон firewall багтсан дэвшилтэт хамгаалалт 
2. Төхөөрөмжийн ачааллыг оновчтой болгохын тулд ашиглалтгүй хэрэгцээгүй програм хангамжийг зогсоох үйлдэл 
3. Таны онлайн төлбөр, гүйлгээг хамгаалах Safe Money функц


Privacy features: 
1. Private and Uninterrupted Browsing - Зөвшөөрөлгүйгээр таны төхөөрөмжийн үйлдлийг онлайнаар мөшгих, зөвшөөрөлгүй зар сурталчилгаа гарч ирэх, эсвэл таны програм хангамжийг ашиглаж байгаа хэн нэгнээс урьдчилан сэргийлэх функцүүд
2. Online Banking Protection - Таны онлайн гүйлгээ болон банкны програмуудыг хамгаалах дэвшилтэт технологиуд.

Performance features: 
1. Hard Disk Cleaner & Health Monitor - Төхөөрөмжийн багтаамжыг зохион байгуулах, HDD health үзүүлэлтийг шалгах болон датагаа алдахаас урьдчилан сэргийлэх 
2. Performance Optimisation - Төхөөрөмжийг хурдан, хэвийн үйл ажиллагаатай ажилуулахад тань туслана
3. Uninterrupted Entertainment - Өндөр хурдаар кино үзэх, тоглоом тоглох боломжоор хангах ба 3 дагч зар сурталчилгаа бусад саад болох зүйлсийг дэлгэцэд гарч ирэхээс хязгаарлана. 

Security features:
1.Antivirus - Вирус болон хортой програмаас урьдчилан сэргийлэх, саармагжуулах зорилготой олон давхаргат хамгаалалт.
2. Anti-Hacking - Таны компьютерт зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, мэдээлэл хулгайлахаас урьдчилан сэргийлэх функцүүд багтана. Үүнд  ransomware, firewall, болон крипто хамгаалалтын хэрэгсэлүүд багтана. 
3.Existing Threat Removal - Вирусыг олж ирлүүлэх, урьдчилсан сэргийлэх зөвлөмжийг өгөх