Могул Сервис ХХК болон Trend Micro компанийн хамтарсан - "Defending the Expanding Attack Surface" вебинар

Могул Сервис ХХК болон Trend Micro компанийн хамтарсан -

Могул Сервис ХХК болон Trend Micro компани хамтран "Defending the Expanding Attack Surface" вебинар 9 сарын 29-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хэрэглэгчид болон байгууллагуудад тулгарч буй олон төрлийн аюул заналхийллийн талаарх мэдээллийг хүргэхээр зорьсон энэ удаагийн вебинараар байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах шийдлүүдийг танилцуулсан юм.

Вебинарын бичлэгийг бусаддаа хуваалцах болон нөхөж үзэхийг хүсвэл:

https://www.youtube.com/watch?v=kQ8r9rgnOSI