PowerBI ашиглан байгууллагын датаг эмхэлж, хэрхэн ойлгомжтой болгох вэ?

PowerBI ашиглан байгууллагын датаг эмхэлж, хэрхэн ойлгомжтой  болгох вэ?

Microsoft корпорацын Power BI программыг ашиглан олон төрлийн дүрслэл, тайланг бүтээж болдог. Ингэхийн тулд та заавал дата аналист байх шаардлагагүй. Доорх хэдхэн алхмыг ашиглан та өөрийн байгууллагад хэрэглэгдэж буй бүхий л датаг эмхэлж, ойлгомжтой тайлан болгох боломжтой. (Тус блогийн хүрээнд Excel датасет ашигласан болно.)

1.Power BI программыг суулгах, нэвтрэх

2. Power BI : Датаг цэвэрлэх

3. Power BI : Датаг холбох

 

4. Power BI : Дашбоард зурах

5. Power BI : Томьёо бичих

6. Power BI : Report-оо Publish хийх