Axence nVision - Бүх чухал датаг нэг цэгээс, хялбар интерфайстэйгээр удирдах боломжтой.

Axence nVision - Бүх чухал датаг нэг цэгээс, хялбар интерфайстэйгээр удирдах боломжтой.

Axence компани нь мэдээллийн аюулгүй байдал болон хяналтын nVision програмаа Канад улсын Торонто хотын бүрэн магадлан итгэмжлэгдсэн Урлаг, Технологийн Жорж Браун коллежид 2018 оны 8 дугаар сард нэвтрүүлсэн ба 100 хэрэглэгч ашигласан байна.

 

Жорж Браун коллежийн хэрэгцээ, шаардлага нь:

 • Систем нь байнгын шинэчлэгддэг боловсронгуй байх
 • Найдвартай ажиллагаатай, тусамж үзүүлдэг байх
 • Хүртээмжтэй, хэрэгцээнд нийцсэн програм хангамж байх
 • Системийн интерфайс UX нь хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой байх
 • Коллежын шинэ хэрэглэгчид дасан зохицоход хялбар байх
 • Чухал мэдээллийг яаралтай хурдан хугацаанд цуглуулах боломжтой байх гэсэн шаардлагууд байсан.

Харин Axence nVision програмыг нэвтрүүлсний дараа:

 • Хурдан бөгөөд хялбар суурилуулалт
 • Суурилуулалтын үйл явц хялбар энгийн бөгөөд ойлгомжтой
 • Админстраторууд нарийн төвөгтэй тохиргоогүйгээр богино хугацаанд үнэ цэнэтэй датаг цуглуулах боломжтой
 • nVision системийг удирдахад олон функц, интеграцчилал багтсан.
 • Тиккетийн систем, хөрөнгийн бүртгэлийн систем хүртэл багтсан үр дүн гарсан юм.

Үүлэн технологиос үл хамааран ихэнх байгууллагууд бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахын тулд өөрсдийн сүлжээнээсээ хамааралтай байсаар байдаг. Энэ нь админстраторууд гүйцэтгэлийн чанар, алдааны мэдээллийг цуглуулж анализ хийж чаддаг байх нь маш чухал. Админстраторууд хэрэглэгчдийг дэмжихийн тулд сүлжээг байнга шинэчлэх, засварлах ажлыг тогтмол үргэлжлүүлэх нь маш чухал.

Хамгийн чухал хэрэгцээт мэдээлэл:

 • Төхөөрөмжүүдийн бүртгэл
 • Олон тооны төхөөрөмжүүдийн үзүүлэлтүүдийг хянах
 • Сүлжээний болон бусад холболтуудыг хянах

Нэмж дурьдахад, George Brown коллежийн оюутанууд Network Operations Center-г хэрхэн удирдах, хэрхэн асуудалтай тиккетийг шийдвэрлэх, хэрхэн аюулгүй байдлыг хангаж найдвартай ажиллах, логууд болон тайланг хэрхэн гаргах талаар суралцаж байна.  

 

Axence nVision®  нь бүхий л хэрэгцээг хангасан функцүүдтэй. Суурилуулалт маш энгийн хялбар бөгөөд хурдан байсан. Миний туршлагаар сүлжээний менежментийг суурилуулахад nVision Администратор  модуль хэрэгцээтэй датаг маш хурдан хялбараар гаргах боломжтой болсон.NOC ажилтануудад ажлын ачаалал өгөхгүйн тулд суурилуулалтын дараа үе шаттайгаар сургалтуудыг зохион байгуулсан.

- JORGE OLENEWA – NETWORK AND WIRELESS DATA COMMUNICATIONS PROFESSOR